Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizi

example graphic

Tanınma, yabancı mahkeme kararlarının kesin hüküm kuvvetinde diğer ülkelerde kabul edilmesidir. Bu şekilde bir ülkede alınan mahkeme kararı ülkedeki etkisini başka bir ülkede de gösterebilecektir. Tenfiz, yabancı mahkemeden verilen kararın diğer bir ülkede icrası ancak bu ülkede verilecek bir tenfiz kararı ile olur. Tenfizde tanımadan farklı olarak bir icra muamelesine ihtiyaç vardır. Yani devlet kuvvetlerinin zorlayıcı gücü söz konusudur. Zorla icra, para borcunun ifası, haksız fiil tazminatı ödenmesi, çocukların babaya teslimi gibi icrai fiil gerektirir.(Kaynak: Dr. Işıl Özbakan Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi kitabı).

Hizmetlerimiz :Yabancı mahkeme kararlarının tanınması, tenfizi işlemleri