Vergi Hukuku

example graphic

Vergi Hukuku bir yanda devletin veya diğer kamu kuruluşlarının diğer yandan kişilerin yer aldığı vergi ilişkisini incelemektedir. Vergi hukukundaki kabahatler vergi ziyaı ve usulsüzlüklerden oluşmaktadır. Vergi suçları ise kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlali ve mükellefin özel işlerini yapma suçlarıdır. Bireysel işlemlere karşı açılacak vergi davaları Vergi Mahkemelerinde açılır. Düzenleyici İşlemlere karşı açılacak vergi davaları Danıştay’da açılır, Vergi kanunlarının anayasaya aykırılığından dolayı açılacak davalar Anayasa Mahkemesinde açılırlar.

Hizmetlerimiz: Çıkan uyuşmazlıkları Vergi Mahkemesi, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi nezdinde takip etmek, vergi uyuşmazlıklarının doğmaması için şahıslara, şirketlere vergi hukuku konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.