Ticaret Hukuku

example graphic

Üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari davalar mutlak ticari davalar, nispi ticari davalar ve bir ticari işletmeyle ilgili olan davalar olmak üzere 3 guruba ayrılır.

a)Mutlak ticari davalar; bu davalar tarafların tacir sıfatına haiz olup olmadıklarına bakılmaksızın ve bir ticari işletmeyle ilgili bulunup bulunmadığı dikkate alınmaksızın kanun gereği ticari sayılan davalardır. Mutlak ticari davalar TTK md 4 yer almaktadır. Örnek: Ticaret Kanununda düzenlenmiş işlerden kaynaklanan davalar(poliçe, bono , çek ,haksız rekabet cari hesap vs),Borçlar Kanunun mal varlığının veya işletmenin devir alınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkında 202-203’ten kaynaklanan davalar, Rekabet Yasağına İlişkim TBK MD 444-447 den kaynaklanan davalar, Yayım sözleşmesi hakkındaki TBK m 487-501 den kaynaklanan davalar….

b)Nispi Ticari davalar; uyuşmazlığın her iki tarafının tacir olduğu ve uyuşmazlığın her iki tarafının ticari işletmesi ile ilgili davalar

c)Bir Ticari işletme ile ilgili olan bazı davalar; Havale, saklama ve telif haklarından doğan ve bir ticari işletmeyi ilgilendiren davalarda ticari dava olarak kabul edilmektedir. Ancak bu davaların taraflarından en az birinin ticari işletmesi ile ilgili olması gerekmektedir.

Hizmetlerimiz :Ticaret mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi davacı veya davalı sıfatı ile temsil etmek, ticari uyuşmazlıklar konusunda sözlü ve yazılı hukuki danışmalık hizmeti vermek.