Şirketler Hukuku

example graphic

Türk hukukunda şirket kavramı esas itibari ile Borçlar Kanunda düzenlenmiştir. Ticaret Kanunda ise ortaklığın tanımı yapılmıştır. Borçlar Kanunu 620. Maddesinde iki veya daha çok kişinin emeklerini ve mallarını birleştirerek müşterek bir gayeye ulaşmak için birleşmeleri ile meydana gelen bir sözleşme olarak ifade edilmiştir. 6102 sayılı Türk ticaret kanunumuza göre 7 tür şirket bulunmaktadır bunlar adi şirketler, kolektif şirketler, adi komandit şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Anonim şirketler, Limitet Şirketler, Kooperatiflerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun getirdiği en ödemli yeniliklerden birisi de anonim ve limitet şirketlerin tek ortaklı olarak kurulabilme imkanı tanınmasıdır.

Hizmetlerimiz: Şirket kuruluşları, şirket devir almaları, şirket birleşmeleri ve şirketlerle ilgili her türlü ihtilafın çözüme kavuşturulması, davalara katılma, temsil kayyımlığı yapma