Sigorta Hukuku

example graphic

Sigorta sözleşmesi, bireylerin taşıdığı bazı risklerin ödenecek küçük primlerle sigorta şirketine aktarılmasını konu alan bir sözleşmedir.6102 sayılı yeni Ticaret Kanunumuzun md 1401 Sigorta sözleşmeleri şu şekilde tanımlanmıştır: ”sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısı ile bir para ödemeyi veya edimlerde bulunmayı yüklendiği sözleşmedir. Sigorta türleri Zarar sigortaları(Mal sigortaları ve Malvarlığı sigortaları) ve meblağ sigortaları(Örnek: Hayat Sigortası) olmak üzere ikiye ayrılır.

Türk Ticaret Kanunumuza göre Sigortacının Rizikoyu taşıma, sigorta poliçesi verme, giderleri ödeme, sigorta tazminatı veya bedeli ödeme ve aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sigorta ettirenin ise prim ödeme, beyan yükümlülüğü, bilgi verme ve sigortacının araştırma yapmasına izin verme, koruma yükümlülüğü, sigortacının incelemesine izin verme, zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama yükümlülükleri bulunmaktadır.

Hizmetlerimiz : Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü davada müvekkilleri davacı ve davalı vekili sıfatı ile temsil etme, rücu davası, tazminat davası, zararın tespit davaları, sigorta sözleşmesinin feshi, sigorta sözleşmelerinden cayma konularında hukuki görüş bildirme bu hususlara ilişkin ihtarname hazırlama ve dava açma.