TPE ENSTİTÜSÜNDEKİ İŞLEMLER

ERC Hukuk& Arabulucucuk Bürosu olarak Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret ve Entegre Devre Topografyaları hakkında bilirkişilik yapan marka –patent vekili avukatlarımız tarafından yazılı ve sözlü danışmanlık bu hususlarla ilgili çıkan hukuki uyuşmazlıklarda Fikri Sınai Haklar Mahkemesindeki davaların takibi ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil işlemleri yapılmaktadır. Aşağıda TPE nezdinde yapılan İşlemlere, terimlere ilişkin özet bilgi verilmiştir.

TPE Enstitüsüzdeki işlemler kimler tarafından yapılabilir? Taraflar bizzat bireysel başvuru yapabilecekleri gibi TPE tarafından 2 yılda bir düzenlenen Marka ve Patent sınavını geçen marka ve patent vekilleri tarafından yapılır.

Marka nedir?Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir(bu yazı TPE sitesinden alınmıştır).
Örnek: Starbucks Cofee starbucks-logo,Mc Donalds mcdonalds-logo vs ...
Koruma Süresi: Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.
İlgili Mevzuat: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Patent nedir?Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de “Patent” denir
Koruma Süresi: İncelemeli patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. İncelemesiz patentin koruma süresi ise 7 yıldır.
İlgili Mevzuat: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Faydalı Model Nedir?Küçük patent veya buluş da denilen faydalı model basit formüllere ve ilkelere dayanan, sanayide bazı gereksinmelere cevap veren teknik çözümler olup, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre , bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Koruma Süresi: Faydalı modelin tescil koruma süresi 10 yıldır. Faydalı modelin tescil yenilemesi yoktur. Bu süreden faydalanabilmek için her yıl TPE harç ödenir. İlgili Mevzuat: 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Endüstriyel tasarım nedir?Endüstriyel tasarım hem kullanıcının hem üreticinin ortak faydalarını baz alarak, bir ürünün veya sistemin form, fonksiyon ve maddi, manevi değerini optimize eden özellikler ve konseptler ortaya çıkarma aktivitesidir. Endüstriyel tasarım tescili, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin/ürünün tümünün veya bir parçasının üzerindeki süslemenin veya estetik görünüşünün koruma altına alınarak tasarım sahibine devlet tarafından ürünü üzerinde belirli bir süre tekel hakkı verilmesidir
Koruma Süresi: Endüstriyel Tasarım Tescilinin koruması başvuru tarihinden itibaren 5 ( beş ) yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 ( yirmi beş ) yıla kadar uzatılabilir.
İlgili Mevzuat: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK

Coğrafi İşaret Nedir?Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Üretim yerinden kaynaklanan özel durumdan dolayı “menşe adı” ve “mahreç işareti” olarak iki ayrı şekilde tanımlanmaktadır.
Koruma Süresi: Süresiz koruma sağlar
İlgili Mevzuat: 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Entegre devre topografyaları nedir?Entegre devrelerde yer alan yarı iletken ve iletken olmayan katmanların ayrıntılı planlarını, üç boyutlu görünümlerinin ifade edildiği görüntüler dizisidir
Koruma Süresi: Belgeye bağlanan entegre devre topografyaları için koruma süresi 10(on) yıldır. Bu süre; piyasaya sürülmesinin söz konusu olduğu durumlarda, piyasaya sürüldüğü tarihte, piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığı durumlarda başvuru tarihinde başlamaktadır. 10. (onuncu) takvim yılının sonunda koruma süresi de bitmektedir
İlgili Mevzuat: 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun