Makaleler

Sitemizde yer alan makaleler avukatlarımız tarafından güncel hukuki konular ,yüksek mahkeme kararları takip edilerek ve uzamanlık alanları doğrultusunda yazılmakta ve düzenli olarak sitemize yüklenmektedir.

example graphic
Tahkim
Temlik
Özel Borç ilişkisi Doğuran Sözleşmeler
İdari Yardı
Arabuluculuk
Ödünç Sözleşmeleri
Komisyonculuk Sözleşmesi
Temlik
Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüdün sonuçları
Borca Aykırılık Teşkil Eden İmkansızlıklar
Seçimlik Borçlar ve İfanın İspatı
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi
Mal ve Hizmet satışındandoğan alacak davaları
Seçimlik Borçlar İfanın İspatı
Vekaletname Nedir?
İpoteğin paraya çevrilmesi
Feragat nedir?
Hukukta İbra