İş Hukuku

example graphic

İş Kanuna göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya iş kanuna dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.

Örnek davalar ve işler: İşçileri ve işverenleri iş mahkemelerinde temsil etme, İbraname sözleşmeleri hazırlama, işe iade davaları, tazminat davaları