İcra ve İflas Hukuku

example graphic

İcra-İflas Hukuku diğer adı ile cebri icra hukukudur. Cebri İcra, borçların Devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir. Bununla beraber her toplumda borcunu rızası ile ifa etmeyen ödemeyen borçlular vardır. İşte bu gibi borçlulara karşı bunlardan alacaklı olanları korumak için alacaklılara, Devlet kuvvetinin yardımını isteme hakkı tanınmıştır. Alacaklıların devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra-iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir. Devletin cebri icra organları icra dairesidir. Borçlunun mallarına el koyar, bu malları satar ve satış bedelinden alacaklıya alacağını öder.(Bu bilgiler Prof. Dr. Baki Kurunun İcra İflas Hukuku kitabından alınmıştır)

Hizmetlerimiz : İlamlı ve ilamsız takibi başlatma, hacze gitme, iflasa ilişkin işlemleri başlatma, alacaklıların iflas masasına kaydını yaptırma, hacze çıkma, kiralananın tahliyesi işlemlerini gerçekleştirme, çocuk teslimi işlemlerini yapma.