Hukuki Hizmetler

ERC Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak özel ve tüzel kişilere hukuki hizmet sunmaktayız. Hukuki hizmetlerimizin başında yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetlerimiz, dava ve icra takipleri, yerli ve yabancı sözleşme hazırlama ve yıllık hukuki danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Yazılı ve Sözlü Danışmalık: ERC Hukuk& Arabuluculuk bürosundaki avukatlarımız avukatlık alanında uzun yıllar tecrübeleri oldukları gibi mahkemelerde de bilirkişilik yapmaktadırlar. Yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmetimizin amacı müvekkillerimizi hukuki uyuşmazlıkları karşısında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmektir. Söz konusu bilgilendirmeler pratik uygulama ve yüksek mahkemelerin hukuki uyuşmazlıklar konusunda verdikleri en son kararlarda göz önünde bulundurularak verilmektedir. Bu hizmetimiz sayesinde müvekkillerimiz hukuki uyuşmazlıklar doğmadan ya da doğduktan sonra uyuşmazlıklarını çözüm konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Yazılı danışmanlık hizmetlerimiz yazıcı çıktısı verilmek sureti ile olabileceği gibi e-mail aracılığı ile de yapılmaktadır. Sözlü danışmanlık hizmetlerimiz yüz yüze görüşme, telefon, bizzat toplantılara katılma şeklinde olmaktadır.

Dava ve İcra Takibi: ERC Hukuk& Arabuluculuk bürosu ile davalarınız ve icra dosyalarınız itina ile takip edilir. Günümüzde hukuk davaları uzun yıllar sürmekte olup davanın kazanılıp kaybedilmesi itina ile takip edilip edilmemesine de bağlıdır. Duruşmalarda söylenecek en ufak bir kelimenin bile davanın gidişatında etkisi büyüktür. Bu yüzden hukuk davalarının alanında uzman avukatlarca takip edilmesi gerekmektedir. İcra takipleri de en az davalar kadar meşakkatli ve masraflıdır. Uzman avukatlarca doğru iletişim teknikleri uygulanarak daha az masraf ve kısa sürede bitmeleri mümkün olmaktadır.

Yerli ve Yabancı Sözleşme Hazırlanması: ERC Hukuk& Arabuluculuk bürosu olarak müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hukuki hakları gözetilerek yerli ve yabancı sözleşmeler hazırlamaktayız. Sözleşmeler tarafları bağlayıcı olmakla birlikte, taraflara haklar ve yükümlülükler yüklemektedirler. Uzman avukatlar tarafından hazırlanmayan sözleşmelerde hak kaybı olması kaçınılmaz bir sondur. Sözleşme hazırlanmadan ya da imzalanmadan önce ilerde doğabilecek muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda güçlü konuma geçebilmek için mutlaka uzman bir avukata danışınız. ERC Hukuk bürosundaki avukatlarımızın hepsi yurd dışında da eğitim almış olup yabancı dilde de sözleşme hazırlamaktadırlar.

Yıllık Danışmanlık Hizmetleri : ERC Hukuk & Arabuluculuk bürosu olarak müvekkillerimize ihtiyaçları doğrultusunda yıllık danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Özellikle tüzel kişi müvekkil olan şirketleri hedef alan bu hizmetimiz sayesinde müvekkil şirketlerimiz ticari faaliyetlerini yaparken hukuki haklarını bilmenin avantajı ile daha karlı bir konuma geçebileceklerdir.