Haksız Rekabet Hukuku

example graphic

Haksız rekabet genel olarak rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar ile ticari faaliyetlerin haksız ve hukuka aykırı olarak uygulanmasıdır. Haksız rekabet sadece tacirler arasında geçerli olan bir kurum değil, bütün rakipler arasında uygulanabilecek bir hükümdür. Başlıca haksız rekabet hallerine birkaç örnek verecek olursak kötüleme, kendini veya üçüncü kişiyi rekabette avantajlı duruma getirme, üstün bir yeteneğe malik olduğu zannını uyandırmaya çalışmak, karıştırılmaya yol açacak şekilde davranmak, göstermelik mallar ile aldatma, müşterilerin karar verme özgürlüğünü sınırlama, gizleme vs…

Hizmetlerimiz: Haksız rekabet halinde açılabilecek olan tespit davası, men davası, sonuçların ortadan kaldırılması davası, maddi tazminat davası ve manevi tazminat davalarında davacı ve davalı vekili sıfatı ile katılma, haksız rekabet konusunda yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmetinde bulunma.