Gümrük Hukuku

example graphic

4458 sayılı kanun ile düzenlenmiştir.Gümrük kanunun amacı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir

Hizmetlerimiz: Gümrükle ilgili çıkacak uyuşmazlık davalarının takibi, gümrük hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetleri