Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

example graphic

Fikir zeka ve his mahsulleri üzerinde onları meydana getirenlerin haiz oldukları haklar Fikri Mülkiyet Hakları olarak tanımlanır ve Fikir Hukukunun konusunu teşkil eder. Birer fikir mahsulü olan ilmi ve edebi eserlerde resimler, heykeller, musiki besteleri üzerindeki haklar, edebi haklar; markalar, faydalı modeller, sınai resim ve modelleri, fabrika veya ticaret markaları, ticaret unvanları, mevrit işaretleri veya menşe unvanları sınai mülkiyet hakları olarak gruplandırılarak incelenir.( Çevik, O. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları.)

İlgili Mevzuatlar: 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile desteklenmesi hakkında kanun,6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Hizmetlerimiz : Fikri Sınai haklar hukukunda yazılı ve sözlü danışmanlık yapmak, mahkemelerde bilirkişilik yapmak, fıkri sınai haklar konusunda çıkan uyuşmazlıklarda davaları takip etmek.