Ceza Hukuku

example graphic

Ceza Hukukunun temelini 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu oluşturmaktadır. Ceza hukuku suçun oluşması, ortaya çıkış şekli ve oluşan suçun karşılığında uygulanacak yaptırımların neler olduğunu düzenleyen, kamu hukuku dalıdır.

Ceza Muhakemelerinde soruşturma ve kovuşturma olmak üzere 2 temel evre bulunmaktadır. Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süreçte soruşturma. İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye kovuşturma denir.

Hizmetlerimiz : Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ERC Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin yanlarında yer alarak, yasal her türlü haklarını hatırlatmak ileride doğabilecek hak kayıplarını engellemek.