Borçlar Hukuku

example graphic

Borçlar Hukuku Medeni Hukukun Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Borçlar Kanunun Medeni Kanundan ayrı bir kanun olarak karşımıza çıkması, bu kanuna kaynaklık eden İsviçre Borçlar kanunun tarihi gelişiminden ileri gelmektedir. Borçlar kanunu Medeni kanunun tamamlayıcısıdır. Borçlar hukukunda akit türleri, borçlu alacaklı, borçlu alacaklı kavramları, akdin hükümsüzlüğü, borçların ifası, temerrüt ve sonuçları, haksız fiiler, kusursuz sorumluluk halleri, sebepsiz zenginleşme, müteselsil borçluluk, alacağın temliki, borcun nakli gibi konular işlenmektedir.

Borçlar özel kitabında ise özel borç ilişkileri, tipik ve isimsiz akitler, temlik borcu doğuran akitler(satım sözleşmesi gibi)Menkul satımı, gayrimenkul satımı, zapta karşı tekeffül, ayıba karşı tekeffül, bağışlama, adi kira sözleşmeleri, ödünç verme sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, vekâlet sözleşmeleri, kefalet sözleşmeleri gibi konular işlenmektedir.( Bu bilgiler şu kaynaklardan alınmıştır Borçlar Genel Hukuku Kitabı Prof. Dr. Kemal Oğuzman ,Borçlar Özel Kitabı Prof Dr. Fahrettin Aral)

Hizmetlerimiz: Müvekkiller adına sözleşme İngilizce ve Türkçe hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi, hak ve borçların müvekkillere anlatılması borçlar kanundan doğan ihtilafların çözüme kavuşturulması için gerekli davaların açılması sebepsiz zenginleşme, tazminat davaları vs…