Banka Hukuku

example graphic

Banka hukuku banka işlemlerini ve bu işlemleri meslek olarak infa eden müesseselerin kuruluşlarına, örgütlerine, işleyişlerine infisah ve tasfiyelerine ilişkin kanuni düzenlemeleri sağlayan kurallarının bütününü inceleyen bir hukuk dalıdır.5411 sayılı Bankacılık Kanunun amacı finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Hizmetlerimiz: Banka kredi sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmeleri hazırlanması incelenmesi, ipotek tesisi, banka borçlarının icra yolu ile tahsili, bankalara karşı tüketici mahkemelerinde açılan davaların davalı vekili sıfatı ile takibi ,Tüketici mahkemelerinde ve hakem heyetlerinde başvurularak istenecek dosya ücretlerinin davacı vekili sıfatı ile takibi…