Çalışma Alanlarımız

A)Hukuki Hizmetler
Aile Hukuku


example graphic

Aile Hukuku Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Medeni kanunumuzun aile hukukuna ilişkin kısmı evlilik birliğinin oluşması, nişanlanma, nişanın sona ermesi ve buna bağlı maddi manevi tazminat davaları, hediyelerin iadesi, evlilik birliğine ilişkin genel hükümler, evlilik birliğinin işleyişi, yasal mal rejimleri, evlenmenin hükümsüzlüğü halleri, evlilik birliğinin ortadan kalkması, boşanma davaları ve sonuçları, soy bağı hukuku, nafakalar(tedbir, iştirak, yoksulluk),evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık gibi konuları kapsar.

Hizmetler: Aile hukukuna giren her türlü ihtilafa ilişkin davaların açılması çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, nafaka davaları, maddi-manevi tazminat davaları gibi…