Çalışma Alanlarımız

A)Hukuki Hizmetler
Deniz Ticaret Hukuku


example graphic

Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Gemi, gemi sicili, gemi ipoteği, Türk bayrağı çekme hakkı, donatan, navlun sözleşmeleri, denizde yolcu taşıma sözleşmeleri, müşterek avarya, çatma, kurtarma ve yardım, gemi alacaklısı hakları gibi konuları kapsar. Deniz Ticaretine ilişkin maddeler Ticaret Kanunumuzun 931-1400 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Hizmetlerimiz :Deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda davalara bakma, hukuki danışmanlık hizmeti verme.